Härom söndagen på Lifechurchs möte så hade vi ett gemensamt bibelstudium utifrån frågan ”Vad kännetecknar en lärjunge till Jesus?” Precis som man kan artbestämma olika fåglar utifrån olika kännetecken såsom färg, form, läte, spillning och beteende så är jag övertygad om att varje Lärjunge till Jesus kännetecknas utifrån dennes sätt att leva, tala och agera! Vi utgick ifrån berättelsen från Apostlagärningarna kapitel 9 tillsammans:

”Petrus reste genom hela området och kom ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas, som var lam och hade legat till sängs i åtta år. Petrus sade till honom: ”Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd!” Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita – översatt heter det Dorkas.. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Men under de dagarna blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och lade henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de två män till honom och bad: ”Skynda dig och kom till oss!” Petrus gick med dem. Och när han kom fram, förde de upp honom till övervåningen, och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de livklädnader och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot den döda och sade: ”Tabita, stå upp!” Då öppnade hon ögonen, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp och kallade därefter till sig de heliga och änkorna, ställde henne där och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.”     (Apostlagärningarna 9:32-42)

Vilka är dina egna slutsatser utifrån detta otroligt händelserika bibelsammanhang?

20140221 074522

Under samtalet i Huskyrkan så kunde vi bl.a. se att en lärjunge är en person som handlar i tro och ”gör Jesu gärningar”. Petrus som varit en lärjunge till Jesus under ca tre års tid hade nu själv börjat utföra de tecken och mirakler som Jesus gjorde när han vandrade på jorden! Jesus själv sa ju att detta skulle vara varje lärjunges uppgift!

”Amen, amen säger er. Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör och större än dessa skall han göra ty jag går till Fadern!”     Johannesevangeliet 14:12

”Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här! Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”     Matteusevangeliet 10:7-8

En lärjunge till Jesus är en efterföljare till Jesus vilket innebär att vi ska ”se och lära” från mästaren och sedan göra det! I samma stil som exempelvis en snickarlärling gör! Han uttryckte det själv så att han har visat exempel som vi ska efterfölja.

Tabita i bibeltexten ovan var också hon en lärjunge! Hon var en egenföretagare och jobbade med tyger. Affärerna gick bra för henne och hon använde sina pengar även till andra! Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga står det om Tabita. 

En annan sak som kom fram i vårt bibelsamtal var vikten av att ha en nära levande relation med Mästaren; Jesus. Det är endast utifrån Den helige Andes kraft i oss som vi kan utföra Jesu gärningar. Grunden för varje lärjunge är den dagliga kontakten med Jesus och Gud Fadern. När vi dagligen stillar oss inför bibelns ord och öppnar vårt hjärtas dörr för Honom som är livets källa så kan vi steg för steg växa i vårt lärjungaskap.

Lärjungaskapet innebär stort risktagande! Varje troende kämpar med tankar av fruktan och oro. Vad kommer hända om jag lägger händerna på min sjuke granne? Tänk om inget händer och jag blir idiotförklarad!? Vad kommer mina släktingar säga om jag berättar om min tro på Jesus!? Att ta steg framåt som Jesu lärjunge innebär att ta risker! Någon har sagt: Tro stavas R.I.S.K! Låt inte rädslan för att misslyckas styra ditt liv! Fatta ett beslut med mig idag att våga göra tvärtemot vad du är rädd för! Bestäm dig för att börja göra Jesu gärningar idag! Han är med dig och kommer hjälpa dig att växa i din efterföljelse! Något som jag tror att du och jag behöver träna på är att vara villiga och tillgängliga för honom.. är vi det så kommer stora saker hända!

Som profeten NIKE så vist uttryckte det: JUST DO IT!

Kolla gärna in mirakler som är publicerade på youtube från förbön för människor på gator och köpcentrum!

https://www.youtube.com/watch?v=OEB_hfNHAxA

Har du frågor om tron på Jesus eller om Lifechurch hör gärna av dig till oss!