Igår hade vi en fantastisk eftermiddag med vår församling! Huskyrka med mat, gemenskap, ord från bibeln och lovsång. Jag verkligen njuter av att mötas och dela gemenskap med vänner och tillsammans lära känna Gud och Hans oerhörda tankar för oss. Ta del av undervisningen från gårdagens ämne som jag tror behöver känneteckna varje Jesus-efterföljare nämligen: Kärleksfulla relationer. 

Hjrta_av_Edwin

En fisk är skapad till att leva i vatten. En fågel till att flyga högt upp i luften. Varje människa är skapad till att leva i kärleksfulla relationer! Både med Gud och andra människor. Saknar vi människor verkliga kärleksfulla relationer saknar vi något som lämnar stora hål i vårt inre. I bibeln så slår Jesus fast det viktigaste av alla bud: ”Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa om dig själv”. Detta kallas ofta för det dubbla kärleksbudet. Det är det högsta av alla bud som Gud gett oss. 

Du är Kallad till att leva i en kärleksrelation med Gud!
”Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre”
      1Korinterbrevet 1:9
Den första och största kallelsen för oss människor är gemenskapen med Jesus. Gud kallar alltså inte oss människor till att fullgöra en rad olika plikter och krav för att vi på något sätt ska göra honom glad. Bibeln är väldigt tydlig med att det är inte våra ”korrekta eller perfekta gärningar” som Gud vill ha av oss. Det Gud längtar efter är våra hjärtan! Vi är skapade för att leva i en pulserande kärleksrelation med Honom själv! Det här är verkligen stort anser jag. Glöm ej bort: ”Vi älskar därför att han först har älskat oss.”  1Johannes 4:19

I Lukasevangeliet kap 10 så kan vi läsa om när Jesus besökte två systrar; Marta och Maria. Marta var fullt upptagen med allt det praktiska i livet, hon var uppfylld av bekymmer och oroade sig för mycket. Däremot Martas syster Maria valde att sitta och lyssna till Jesus. Hon valde den goda delen enligt Jesus! Låt 2012 vara ett år då du tar tid att odla kärleksrelationen med Jesus.

Du är kallad till att bygga Kärleksfulla relationer med andra!
”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.” 
Johannes 13:34 
Jesus gav oss detta bud att älska oxå varandra. Inte lite så där när vi känner för det utan vi ska älska så som Jesus har älskat oss! Wow… vilken stor kallelse vi har. Nedan kommer några tips på hur Du och jag kan göra för att bygga kärleksfulla relationer till andra människor:

A. För att bygga kärleksfulla relationer så behöver vi….Sätta andra högre än oss själva!
Sann kärlek beskriver bibeln vara sådan att man sätter andra högre än sig själv. Jesus är kanske det främsta exemplet för oss då han gav sitt liv på korset och tänkte på oss mer än han tänkte på sitt eget bästa. Ofta så är vi människor, till vår mänskliga natur, väldigt själviska och självupptagna. Jesus kallar oss att ändra på detta och sätta andra högre än oss själva! 
Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.” Filipperbrevet 2:3

B. För att bygga kärleksfulla relationer så behöver vi…. Göra oss till andra människors tjänare!
En vän till mig berättade att han fick hjälp av sin granne att städa sin lägenhet häromdagen! Wow! Detta är kärlek i praktisk handling.
”Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”    Matteus 20:28
”Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.”    Johannes 13:14

Jesus_tvttar_lrjungars_ftter_av_Edwin   Edwin målar Jesus som tvättar lärjungarnas fötter.

C. För att bygga kärleksfulla relationer så behöver vi…. ta tid med varandra!
Många barn i Sverige idag har de mest fantastiska leksakerna! Det som kanske lika många barn saknar är att tid med sina föräldrar. När vi tar tid i gemenskap med andra människor så förmedlar vi kärlek till dem. (Se berättelsen om Maria o Marta i Lukasevangeliet kap 10) Våga ta tid med andra människor 2012! Bjud hem någon redan idag på en kopp te eller ta telefonen och hör av dig till någon som du tror skulle behöva det.

D. För att bygga kärleksfulla relationer så behöver vi…. förlåta varandra!
En av Jesu lärjungar; Petrus, kom en dag och frågade Jesus hur många gånger han borde förlåta sin broder.. Petrus tänkte: jag tar i lite extra… ”Upp till sju gånger!” Klämde han till med! Jesus svarade: ”Jag säger dig inte sju gånger utan sjuttio gånger sju” Det vill säga vi ska förlåta varandra oändligt många gånger! För att få uppleva sanna kärleksfulla relationer behöver vi förlåta varandra! Detta är inte alltid lätt. Ibland kan vi behöva gå emot vad alla känslor säger och fatta ett beslut om att förlåta någon som gjort något orätt mot oss.

Min fråga till dig för 2012 är följande:

Vill du satsa ditt liv på att bygga kärleksfulla relationer till Gud och till andra människor?

Tänk vilken Revolution av kärlek som är möjlig om vi bara börjar i det lilla vardagliga 
att bygga kärleksfulla relationer med andra människor och med Jesus!

                                                ”Vi älskar därför att han först har älskat oss.”