Är du en kristen lärjunge!?

Det finns olika begrepp som beskriver att man har en personlig upplevelse och tro på Jesus. Oftast säger man kanske att man är eller har blivit en kristen. Det jag gillar med benämningen kristen är att den beskriver att vi som tror och följer Jesus är så som Kristus var! En Kristen är inte längre en vanlig person i allmänhet utan Jesus Kristus har tagit plats i dennes hjärta och liv och man har börjat formas efter Jesu avbild. Ordet Kristen började de troende lärjungarna kallas i nytestamentliga församlingen som låg i Antiokia som ligger i de västra delarna av dagens Turkiet.

Det stora med att vara en kristen är att man har inlett en levande relation med Gud själv! Du kanske har hört om att man blir lik den man umgås med? Så är det också med din relation med Jesus! Du kommer märka att ju mer tid man tar med att vara tillsammans med honom så kommer du att bli mer och mer lik honom. I Galaterbrevet beskrivs dessa egenskaper som växer fram i gemenskapen med Herren som: Kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, trofasthet och självbehärskning. Vem kan säga att de inte behöver mer av dessa attribut i sitt liv!?

Jesus själv samlade 12 stycken som han kallade för lärjungar. Dessa 12 tränade han för att de en skulle flyga ut ur boet själva för att bli apostlar, dvs de utsända. Begreppet lärjunge innebar att man följde en mästare som normalt besatt en viss färdighet inom något område. Egentligen på samma sätt som man idag kan vara lärling inom exempelvis snickaryrket.

pkjk_att_folja_jesus_webbanner_081010-01

Det som är grunden i att vara en lärjunge är att man är en person som är under upplärning, dvs man är hungrig och nyfiken på att få mer kunskap och skicklighet inom det område man önskar lära sig. Att vara lärjunge till Jesus innebär grundläggande att ha en levande relation med Jesus, men det stannar inte där! Att följa Jesus som lärjunge innebär att man prövar på att göra det Jesus gjorde och att göra det man upplever att han manar en att göra. Livet som lärjunge till Jesus innebär att man ständigt lär sig nya saker tillsammans med Jesus och att man på samma gång får lära känna den person man vill följa; Jesus Kristus från Nasaret.

Hur ska jag göra för att bli en kristen lärjunge till Jesus!?

Bibeln talar om att frälsningen (räddningen) sker när du i ditt hjärta tror och tar emot och när du med din mun bekänner Jesus som Herre. Börja med att be från ditt hjärta att Jesus ska rena ditt hjärta från alla de fel (synder) du begått genom livet. 

Därefter talar bibeln om att du (så snart som möjligt) ska låta dig döpas! Dopet betyder att doppas helt ner under vatten. När du låter dig döpas så vill Gud befästa frälsningen i ditt liv. I dopet så begraver du ditt gamla liv och din gamla syndfulla kropp och du uppstår med Jesus till ett helt nytt liv. Dopet är en kraftfull handling där vi bekänner att Jesus dog för mig och att jag dör och uppstår med honom. Dopet är en troshandling som visar på att du verkligen tror att Jesus dog och uppstod för dig.

Egentligen så spelar begreppen inte så stor roll vad du kallar dig lärjunge, troende, kristen… Det viktigaste för varje levande människa är att få ett möte med den verklige Jesus och man ger honom HELA HJÄRTAT. Gå ”ALL IN” MED JESUS du med! 

Vi ses i Vintervadskyrkan på Gudstjänst på söndag kl 15!