Igår fick jag beskedet att min vän gått bort. Jag mötte Ralf* för första gången på pizzeria VioNi här i Söderköping för ca fyra år sedan. Vi började småprata lite och kom fram till att vi skulle ses en annan dag. Jag tog hans mobilnummer och fick hans namn, “Ralf som hatar Gud” blev hans gensvar.

Vi hade känt varandra i ca fyra år. Det känns verkligen svårt att möta faktumet att en person man känt och kunnat prata med nu inte finns mer. Det är inte så ofta man reflekterar över att livet är ändligt. Men det är verkligen det.

Jag och min vän David köpte med oss en blomma till Ralfs sambo häromdagen och försökte dela lite av hennes sorg. I tider av sorg behöver vi verkligen någon att dela sorgen med. Samma sak gäller ju med livets glädjeämnen.

En vecka innan Ralf lämnade jordelivet så besökte jag och David honom. Vi hade ofta samtal om livet, Gud och ibland läste vi lite ur bibeln tillsammans. Denna gång uttryckte Ralf en önskan. Han ville bjuda in Jesus in i sitt liv! Jag frågade honom om han kände till vad Gud gjort för honom då Jesus dog på korset och tog våra synder på sig själv. Jag förklarade att syndern i vårt liv hindrar oss från att ha gemenskap med Gud och att den behövde bli förlåten och borttagen.

“Men jag har inte gjort några synder!” utbrast Ralf.

Jag fick förklara hur bibeln beskriver att varje människa har syndat och smutsat ned sitt hjärta på så sätt. Detta behöver Gud förlåta oss för så att vi ska kunna komma nära Honom på nytt! Man skulle kunna se det som att en motorcykelåkare från Novemberkåsan* skulle försöka smita in och sätta sig bland alla nobelpristagare på nobelmiddagen i sina leriga blöta kläder som stinker. Gud är helt ren och kan inte umgås med den smuts som finns hos oss pga av våra överträdelser och felsteg såsom lögn, själviskhet, högmod osv.

Ralf insåg att även han hade syndat och gjort saker som var fel. Vi bad tillsammans. Bekände synder och bad att Jesus skulle förlåta och göra allting nytt och att Jesus skulle komma in i hjärtat. Ralf berättade att han tyckte det kändes mycket gott.

Min vän David gav Ralf en bibel och han började läsa ur Romarbrevet. Några dagar senare så var hans liv över.

Ralfs sambo har ofta hållt sig lite ifrån våra samtal om tron på Jesus. Igår hemma hos henne så försäkrade jag henne att han har det bra nu. Hennes gensvar blev: “Ja, han är ju med Jesus nu!”

“Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
” Romarbrevet 5:8

*Ralf var inte hans riktiga namn.
*Novemberkåsan är en extrem motorcykeltävling som går på leriga skogsstigar i värmland varje november.

 Härom söndagen på Lifechurchs möte så hade vi ett gemensamt bibelstudium utifrån frågan ”Vad kännetecknar en lärjunge till Jesus?” Precis som man kan artbestämma olika fåglar utifrån olika kännetecken såsom färg, form, läte, spillning och beteende så är jag övertygad om att varje Lärjunge till Jesus kännetecknas utifrån dennes sätt att leva, tala och agera! Vi utgick ifrån berättelsen från Apostlagärningarna kapitel 9 tillsammans:

”Petrus reste genom hela området och kom ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas, som var lam och hade legat till sängs i åtta år. Petrus sade till honom: ”Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd!” Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita – översatt heter det Dorkas.. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Men under de dagarna blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och lade henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de två män till honom och bad: ”Skynda dig och kom till oss!” Petrus gick med dem. Och när han kom fram, förde de upp honom till övervåningen, och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de livklädnader och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot den döda och sade: ”Tabita, stå upp!” Då öppnade hon ögonen, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp och kallade därefter till sig de heliga och änkorna, ställde henne där och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.”     (Apostlagärningarna 9:32-42)

Vilka är dina egna slutsatser utifrån detta otroligt händelserika bibelsammanhang?

20140221 074522

Under samtalet i Huskyrkan så kunde vi bl.a. se att en lärjunge är en person som handlar i tro och ”gör Jesu gärningar”. Petrus som varit en lärjunge till Jesus under ca tre års tid hade nu själv börjat utföra de tecken och mirakler som Jesus gjorde när han vandrade på jorden! Jesus själv sa ju att detta skulle vara varje lärjunges uppgift!

”Amen, amen säger er. Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör och större än dessa skall han göra ty jag går till Fadern!”     Johannesevangeliet 14:12

”Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här! Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”     Matteusevangeliet 10:7-8

En lärjunge till Jesus är en efterföljare till Jesus vilket innebär att vi ska ”se och lära” från mästaren och sedan göra det! I samma stil som exempelvis en snickarlärling gör! Han uttryckte det själv så att han har visat exempel som vi ska efterfölja.

Tabita i bibeltexten ovan var också hon en lärjunge! Hon var en egenföretagare och jobbade med tyger. Affärerna gick bra för henne och hon använde sina pengar även till andra! Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga står det om Tabita. 

En annan sak som kom fram i vårt bibelsamtal var vikten av att ha en nära levande relation med Mästaren; Jesus. Det är endast utifrån Den helige Andes kraft i oss som vi kan utföra Jesu gärningar. Grunden för varje lärjunge är den dagliga kontakten med Jesus och Gud Fadern. När vi dagligen stillar oss inför bibelns ord och öppnar vårt hjärtas dörr för Honom som är livets källa så kan vi steg för steg växa i vårt lärjungaskap.

Lärjungaskapet innebär stort risktagande! Varje troende kämpar med tankar av fruktan och oro. Vad kommer hända om jag lägger händerna på min sjuke granne? Tänk om inget händer och jag blir idiotförklarad!? Vad kommer mina släktingar säga om jag berättar om min tro på Jesus!? Att ta steg framåt som Jesu lärjunge innebär att ta risker! Någon har sagt: Tro stavas R.I.S.K! Låt inte rädslan för att misslyckas styra ditt liv! Fatta ett beslut med mig idag att våga göra tvärtemot vad du är rädd för! Bestäm dig för att börja göra Jesu gärningar idag! Han är med dig och kommer hjälpa dig att växa i din efterföljelse! Något som jag tror att du och jag behöver träna på är att vara villiga och tillgängliga för honom.. är vi det så kommer stora saker hända!

Som profeten NIKE så vist uttryckte det: JUST DO IT!

Kolla gärna in mirakler som är publicerade på youtube från förbön för människor på gator och köpcentrum!

https://www.youtube.com/watch?v=OEB_hfNHAxA

Har du frågor om tron på Jesus eller om Lifechurch hör gärna av dig till oss! 

Det dånar från Moskéerna i Kourossa; Allah Akbar! Det proklameras något helt annat från torget! ”Jesus är vägen, sanningen och livet! Hos Jesus finns förlåtelse, befrielse och helande!”. För första gången någonsin hålls en kampanj i den lilla staden. Med på resan till västafrikanska Guinea denna gången var ett skandinaviskt team på fyra personer; Anton Widlund från Södertälje, Emma Blidh från Kortedala, Daniel Smenes från Kristiansund i Norge och Andreas Holm från Söderköping.
Just innan första kampanjmötet så gick den kinesiska dieselgeneratorn sönder. Vår kontaktperson hittade till slut en ny som köptes in så att första mötet kunde rulla igång… När teamet kom till mötet så var det packat med folk och atmosfären präglades av stor förväntan! Staden hade tapetseras av affischer om att en ”Mirakelkampanj” skulle hållas. Reklam hade spridits genom den lokala radiostationen samt av en högtalarbil som åkt runt i staden och bjudit in till mötena.

IMAG2073 
          Daniel och Oury vittnade inledningsvis innan Andreas predikade evangeliet. De 1500-2000 Kourossaborna blev berörda av budskapet om att Jesus är enda vägen till Gud. Människorna introducerades för Jesus som ställde frågan till den blinde Bartimeus för 2000 år sedan: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” Hundratals gav respons på frälsningsinbjudan. Glädjen var påtaglig bland alla närvarande. Just som alla frälsningssökande skulle lämna namn och kontaktuppgifter till mötesvärdarna så inser de ansvariga att lapparna ligger kvar hemma hos en av mötesvärdarna.. bråttom, bråttom blev det! Därefter var det tid att erbjuda sjuka en vidröring av Jesus. Flertalet bad från scenen och Herren bevisade att Han var verksam med samma helandekraft som botade den blinde Bartimeus just utanför Jeriko! En 6-årig flicka som föddes dövstum kom fram tillsammans med sin mamma och vittnade om att hon nu hörde och även kunde tala! En kvinna som tidigare inte kunde böja sitt knä blev frisk efter förbönen. En annan kvinna hade inte kunnat stödja på sina fötter på 17 år, nu kunde gå obehindrat tack vare Jesus! Mötet gick nu in i ett totalt kaos där sjuka som sökte förbön samt människor som blivit helade bokstavligt talat stormade scenen. Detta resulterade i att Oury drog med oss nordbor till bilen. I den välstylade Renaulten så konstaterade vi alla att Gud hade gjort ett genombrott redan från dag ett! Detta firades med var sin kll Coca-Cola.

20131030 185234                              Denna 8 åriga flicka kom till mötet dövstum, hade varit det i tre år. Jesus botade henne helt under första kvällsmötet!

Nästa dag samlades medarbetare och lokala pastorer till bön och undervisning. Daniel talade om kallelsen att ”göra vad Jesus gjorde” och att fungera i den helige Andes gåvor samt vikten av att ha en levande relation med Jesus. På kampanjmötet vittnade Emma och Daniel innan Oury tog vid för att predika. Många sökte frälsning och flera vittnade om helande. Två blinda fick sin syn tillbaka. En döv kvinna fick hörseln tillbaka. En ung man som inte kunde böja benet var nu helad. Kvällen präglades av mängder av helandeunder! Jesus är definitivt densamme!

Det känns nästan chockerande att möta så otroligt mycket mirakler som sker i samband med kampanjkvällarna. Ibland får man nypa sig i armen för att förstå att det inte är en dröm men att Gud verkligen gör detta idag mitt framför våra ögon. Det bekräftar ordet från Markusevangeliet 16:20 ”Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det!”

De tecken som följer oss som tror är framförallt till för att bekräfta ordet som är förkunnat. Gud vill helt enkelt visa att han står bakom förkunnelsen av de goda nyheterna om Jesus Kristus! Någon talar om helanden som att Jesus ger de behövande en stor kärleksfull kram! Just detta tror jag vi i norden skulle behöva få uppleva mycket mer av.

Vissa i teamet fick tyvärr slita med dåliga magar under vistelsen men ingen behövde bli sängliggande vilket vi tackar Jesus för.
Nästa dag inleddes också med ett ledarseminarium. Andreas undervisade om ”Guds hjärta för de förlorade” och vikten av att vandra i tro och kärlek. Gud som är kärlek har utgjutigt sin kärlek i våra hjärtan! En kärlek som fördriver vår fruktan och alltid leder till handling. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son…”. 

IMAG2138

Min gode vän Daniel Smenes från Norge predikade glatt om kärleken från Jesus!

På kampanjmötet denna kväll vittnade Anton och Andreas innan Daniel körde igång med förkunnelsen. I inledningen av predikan försökte Daniel öppna en läskburk på en mängd tokiga sätt. En man i 60-års åldern visade stolt hur burken skulle öppnas. Daniel kunde nu tydliggöra sanningen att vi kan ”smaka och se att Gud är god”! Daniel förkunnade inspirerande ett tydligt evangelium om korset där Jesus gav sitt blod för hela mänskligheten! Även denna kväll gensvarade många på inbjudan att ta emot Jesus som Herre i sitt hjärta! Bland de ca 750 mötesbesökarna fick flertalet uppleva mirakler. En man med ryggproblem blev botad. En demonbesatt kvinna blev befriad, hon vittnade om att hon såg demonen fly bort från henne! En kvinna med nackproblem blev lite bättre. En kvinna med nedsatt hörsel blev helad. Flera blev botade efter handpåläggning, däribland en liten 8 årig flicka vid namn Kawanga som tidigare var dövstum. På väg upp till scenen för att vittna om vad Gud gjort så blev även hennes mamma helad i sin vänstra arm och hand. Efter en olycka med en flaska så hade hon haft värk och inte kunnat använda sin hand ordentligt. Efter Guds ingripande kunde hon fullt ut böja alla fingrar helt. Hon kunde inte dölja sin tacksamhet för Herrens ingripande i hennes och hennes dotter liv!

Ledarseminariet dag fyra så inspirerade Daniel och Oury om att bli fylld med den helige Ande. Utmaningen gavs att lyssna till den helige Ande att gå till de städer han kallar oss till. Gud rörde speciellt vid kvinnornas hjärtan på ett kraftfullt sätt denna morgonen, då den helige Ande kom över dem var och en.

De 500 som kommit till det fjärde kampanjmötet fick frågan av Daniel om de upplevt att Gud gjort något i deras hjärtan. Många gensvarade glatt och övertygande! Andreas predikade om att Jesus är Livets bröd och om att det bara är Jesus som kan mätta våra hjärtans hunger och törst! ”Alla ni som törstar kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten..” (Johannes 7:37)

Även denna gång gav flera respons på budskapet och lämnade namn och kontaktuppgifter till mötesvärdarna. Även denna kväll bad vi för sjuka. Herren bekräftade sitt ord även denna kväll! En man som haft magproblem under lång tid blev botad efter handpåläggning. En kvinna som tidigare haft problem med sin arm kunde nu lyfta den obehindrat! En annan kvinna upplevde den helige Andes vidrörande efter förbön.

Bland mötesbesökarna fanns det en hel del döva och stumma. Inte alla blev botade efter förbön men när det väl skedde så kunde de omöjligen dölja den glädjen som de upplevde! Just så var fallet med en ung kvinna som hade kommit till mötet med sin lilla bebis hängande på ryggen. En förebedjare viskade ordet Halleluja (betyder Prisa Herren) i örat på kvinnan som nu själv började återupprepa ordet tydligare för varje försök! En stund senare fick alla höra henne ropa ut: Halleluja framifrån scenen! Wow! Vilken god Gud vi har!

En blind kvinna i 60-års åldern hade vänner som vinkade om hjälp i förbön. Efter bön i Jesus namn så berättade hon att hon kunde se människorna suddigt framför henne.


Josephine fick ett personligt möte med Jesus under kampanjen!

Josephine är en student som hade följt med sin far till det tredje kampanjmötet. Hon var katolik och hade gift sig för ett år sedan. Hon brukade gå till kyrkan tidigare men pga hennes dåliga hörsel så hade hon slutat gå. Under det fjärde kvällsmötet blev hon bättre efter förbön, nu under förmiddagsmötet berättar hon att öronen är helt bra! Efter kampanjmötet så va hon hungrig och törstig, då gav en kvinna från Lutherska kyrkan henne mat. Hon berättar att hon gått och sjungit på en sång som sjungits under mötena. Under ett möte hade hon fallit ner och beslutat sig för att förlåta alla dem som hade gjort dåliga saker mot henne, i samma stund hade hon blivit frisk! Hon började sjunga en sång: ”Jesus have saved me Halleluja!”. När hon kom hem efter mötet ville de ge henne hennes vanliga medicin hon alltid tar för öronen men Josephine gensvarade: ”Jag behöver dom inte längre för Jesus har gjort mig frisk!”

På söndag förmiddag besökte teamet de två små lokala kyrkorna i staden. Anton Vidlund predikade om att leva sitt liv med Jesus som sin förebild i allt. Jesus som lämnade sin ära och härlighet i himlen och blev en liten hjälplös bebis helt utelämnad till sina föräldrars omvårdnad. Jesus som också blev skymfad och förföljd av många men valde att bli en tjänare och dog för varje människa. 

 IMAG2129

Anton tar hand om överblivna kryckor på grund av helanden som tagit plats.

Lite märkligt nog var det bara ca 150 personer samlade den sista kvällen. Anton och Emma välkomnade åhörarna med hälsningar och vittnade om Jesus godhet och kärlek. Denna kväll predikade Daniel Smenes om behovet av att leva med Guds ord såsom en instruktionsmanual i livet, och avslutade med ett budskap centrerat kring korset. Tre personer blev helade från magproblem. En kvinna som haft problem med sina fötter under två års tid blev fullkomligt helad!

Den sista morgonen just innan vi skulle lämna Kourossa kom två pastorer smajlande in medans vi åt frukost på hotellet. ”Jesus är det som människor pratar om i stan nu!” vad det som de ville berätta med leenden som gick från ena örat till det andra. Människor i staden är så glada och tacksamma för allt vad kampanjen inneburit för dem. Muslimer vittnar om att bördor har lyfts av från deras axlar! Båda pastorerna var fullt medvetna om att det är nu som det enorma arbetet börjar med uppföljningen av de 1300 namnen som kommit in via uppföljningskorten. Vi uppmuntrade dem att fortsätta i det flödet evangeliet öppnat upp för! Och att våga fortsätta vara utåtriktade då de nu fått ett namn och ett ansikte utåt i staden. Ha gärna med de frälsningssökande människorna och de lokala kristna ledarna i dina förböner.

Nu på söndag har Lifechurch möte i Sok-stugan i Söderköping. Bär du på en längtan efter att få veta mer om vem Jesus är eller är i behov av förbön för någon sjukdom se till att du kommer med… kl 15.30 i Sok-stugan, Söderköping.

Jag är övertygad om att det ska bli Jesus som människor kommer prata om även i våran stad!

Ha en fortsatt bra dag!

Hälsningar Andreas

Har du någon gång funderat över varför man döper människor? Många tänker på dopet som något prästen gör när ett litet nyfött barn ska få sitt namn. Kanske har ni sett när en ny båt ska ”döpas” och få sitt namn, man kastar då in en champagne flaska i skrovet så den spräcks. Är detta allt vad dopet egentligen handlar om!? Jag ska försöka klargöra lite nedan om vad bibeln lär om just dop i vatten.

 Jesus gav oss följande utmaning i Markusevangeliet kapitel 16:

                   ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som 
                      tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.”

       person blir döpt

Du kanske känner till att det är hjärtats tro som gör att du blir ett Guds barn. Vi kan inte göra oss förtjänta av Guds nåd och förlåtelse genom någon enda gärning. Den tro som vi bär på i hjärtat utmanas vi att bekänna öppet och det gör vi genom att låta oss bli döpta.

Du kanske undrar varför man vid dopet behöver doppa ner någon under vatten för att sedan dra dig upp på samma sätt!? Det grekiska ordet i bibeln för att döpas är baptizo och det betyder att doppa eller sänka ner.

Dopet är viktigt! Det är en handling där vi bekänner offentligt, tydligt och klart att vi tror på Jesu död och uppståndelse! Vi låter oss dö med Kristus… för att uppstå tillsammans med Honom! Vilken grej! Snacka om att Jesus vill göra stora saker i våra liv som vill tro och ta till oss Honom i vårt liv!

           ”Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, 
               liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”  
Romarbrevet 6:4

Dopet är porten för oss in i ett nytt liv med Jesus. Ett liv som lärjunge och efterföljare till Jesus. Ett liv med Jesus och hans ord i centrum.

Jag blev döpt när jag var 14 år gammal, i östersjön i Blekinge skärgård. För mig var det något som var en handling att visa för alla att jag hade tagit emot Jesus i mitt liv och ville följa honom. Dopet var ingen magisk upplevelse för mig, men däremot en väldigt stark handling då jag på ett väldigt konkret sätt fick ge mitt gensvar till Jesus och bekänna min tro på honom och att jag verkligen menade allvar i att följa honom.

Jesus lät sig döpas!  Så behöver oxå vi det!

Jesus som är vår förebild i allt visade vägen hur och vad vi skulle göra! (Läs mer i Markusevangeliet kap 1.) Jesus döptes i floden Jordan… Jag har goda nyheter för dig! Du behöver inte åka ända till Israel för att bli döpt eller för att döpa din vän! Det går bra att döpas i ett vatten i närheten. Många kyrkor har en dopgrav som de mer än gärna fyller upp! En vän till mig i Eskilstuna döpte sin vän i sitt badkar i en lägenhet! 🙂

Jesus gav Dig uppmaningen att bli döpta och att bli döpare!

I missionsbefallningen Matt 28:19 ger Jesus uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar och att döpa dem och lära dem att hålla alla de bud som Jesus gett dem. Jesus uppmanar oss inte bara att bli döpta sen är det bra. Nej! Han uppmanar dig till att bli en DÖPARE! En som för andra till möjligheten att ge sitt liv till Jesus och låta sig bli döpt i vatten.

                  Är du inte döpt? Det är inget att vänta på! Hör av dig till en kristen vän eller till en pastor idag! 

Den som tror och bli döpt ska bli frälst… något att tänka på!

Hälsningar  Andreas Pionjärpastor Lifechurch Söderköping

anmäl dig till dop

Imorse vaknade jag av en väldigt vacker kommentar. Helt oförtjänt fick jag höra av min man – Jag älskar dig mest av allt på hela jorden. Wow, tänkte jag. Tänk att jag är så älskad av någon, i synnerhet när jag under de senaste veckorna inte tycker mig ha förtjänat det. Jag dröjde mig kvar vid tanken av att vara älskad och att älska. Vi brukar ibland ha en tävling med våra barn. Tävlingen går ut på att se vem som älskar mest. Barnen brukar alltid försöka hitta på olika sätt att tala om hur mycket de älskar. T.ex. att de älskar oss åtta varv runt jorden, sen till alla stjärnorna osv. Tävlingen kan ta en stund, men för varje gång vi talar om att vi älskar dem mycket mer så kan man verkligen se hur de njuter och blir trygga. Jag vet inte om ni läst böckerna om den lilla barnharen och pappaharen som tävlar om vem som älskar varandra mest? Hur som helst så har den varit en favorit hemma. Det är nämligen så att barnaharen hela tiden försöker hitta på olika sätt som förklarar att han älskar pappaharen mest. Men vad han än kommer på så visar det sig att pappaharen vinner. Älskar barnaharen pappaharen så mycket som han kan hoppa, ja, då lyckas pappaharen hoppa högre. Älskar barnaharen pappaharen så långt han kan nå, så når alltid pappaharen längre. Berättelsen avslutas med att barnaharen kommer på något….”månen måste ju vara längst bort av allt”. Han talar om för sin pappa: ”Jag älskar dig ändå bort till månen…”. Pappaharen viskar i sitt barns öra, medan barnet håller på att somna: ”Jag älskar dig till månen….och tillbaka igen”.

images

Igår hade vi en härlig huskyrka hemma hos oss. Jag var så tacksam för var och en som kom. Under samlingen så sjöng vi vår sons favoritsång. Den sång som han vill att vi ska sjunga varje kväll innan vi somnar.  Den börjar med ”Alla behöver kärlek…”.  Och visst är det så. Alla behöver kärlek. Men den sången handlar inte om vilken kärlek som helst, utan den handlar om att få bli älskad av någon som aldrig sviker. Att få bli älskad av Han som är kärleken själv. För det är faktiskt så att det finns någon som älskar dig mer än vad du någonsin kan förstå. Kanske är det så att du saknar kärlek, inte har fått uppleva kärlek eller fått uppleva en kärlek som svikit dig. Men det finns en som vill älska dig med en kärlek som är större än vad vi kan föreställa oss. Precis som pappaharen så älskar Gud oss alltid mest. Vad vi än gör.

Ibland kanske ord som ”Gud älskar dig”, kännas allt för diffusa. Men Guds kärlek visade sig på en väldigt konkret sätt. ”Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son”. Guds kärlek till Dig tog sig i uttryck att han lät Jesus dö på korset. Det står också på ett annat ställe att ”Ingen har större kärlek än han som ger sitt liv…”. Det står också att vi kan älska för att Gud först har älskat oss. Gud älskar dig, så konkret att Jesus dog – varför? Jo, för att vi skulle få liv.

 Med de orden vill jag önska dig en trevlig påskvecka!

Igår hade vi en fantastisk eftermiddag med vår församling! Huskyrka med mat, gemenskap, ord från bibeln och lovsång. Jag verkligen njuter av att mötas och dela gemenskap med vänner och tillsammans lära känna Gud och Hans oerhörda tankar för oss. Ta del av undervisningen från gårdagens ämne som jag tror behöver känneteckna varje Jesus-efterföljare nämligen: Kärleksfulla relationer. 

Hjrta_av_Edwin

En fisk är skapad till att leva i vatten. En fågel till att flyga högt upp i luften. Varje människa är skapad till att leva i kärleksfulla relationer! Både med Gud och andra människor. Saknar vi människor verkliga kärleksfulla relationer saknar vi något som lämnar stora hål i vårt inre. I bibeln så slår Jesus fast det viktigaste av alla bud: ”Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa om dig själv”. Detta kallas ofta för det dubbla kärleksbudet. Det är det högsta av alla bud som Gud gett oss. 

Du är Kallad till att leva i en kärleksrelation med Gud!
”Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre”
      1Korinterbrevet 1:9
Den första och största kallelsen för oss människor är gemenskapen med Jesus. Gud kallar alltså inte oss människor till att fullgöra en rad olika plikter och krav för att vi på något sätt ska göra honom glad. Bibeln är väldigt tydlig med att det är inte våra ”korrekta eller perfekta gärningar” som Gud vill ha av oss. Det Gud längtar efter är våra hjärtan! Vi är skapade för att leva i en pulserande kärleksrelation med Honom själv! Det här är verkligen stort anser jag. Glöm ej bort: ”Vi älskar därför att han först har älskat oss.”  1Johannes 4:19

I Lukasevangeliet kap 10 så kan vi läsa om när Jesus besökte två systrar; Marta och Maria. Marta var fullt upptagen med allt det praktiska i livet, hon var uppfylld av bekymmer och oroade sig för mycket. Däremot Martas syster Maria valde att sitta och lyssna till Jesus. Hon valde den goda delen enligt Jesus! Låt 2012 vara ett år då du tar tid att odla kärleksrelationen med Jesus.

Du är kallad till att bygga Kärleksfulla relationer med andra!
”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.” 
Johannes 13:34 
Jesus gav oss detta bud att älska oxå varandra. Inte lite så där när vi känner för det utan vi ska älska så som Jesus har älskat oss! Wow… vilken stor kallelse vi har. Nedan kommer några tips på hur Du och jag kan göra för att bygga kärleksfulla relationer till andra människor:

A. För att bygga kärleksfulla relationer så behöver vi….Sätta andra högre än oss själva!
Sann kärlek beskriver bibeln vara sådan att man sätter andra högre än sig själv. Jesus är kanske det främsta exemplet för oss då han gav sitt liv på korset och tänkte på oss mer än han tänkte på sitt eget bästa. Ofta så är vi människor, till vår mänskliga natur, väldigt själviska och självupptagna. Jesus kallar oss att ändra på detta och sätta andra högre än oss själva! 
Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.” Filipperbrevet 2:3

B. För att bygga kärleksfulla relationer så behöver vi…. Göra oss till andra människors tjänare!
En vän till mig berättade att han fick hjälp av sin granne att städa sin lägenhet häromdagen! Wow! Detta är kärlek i praktisk handling.
”Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”    Matteus 20:28
”Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.”    Johannes 13:14

Jesus_tvttar_lrjungars_ftter_av_Edwin   Edwin målar Jesus som tvättar lärjungarnas fötter.

C. För att bygga kärleksfulla relationer så behöver vi…. ta tid med varandra!
Många barn i Sverige idag har de mest fantastiska leksakerna! Det som kanske lika många barn saknar är att tid med sina föräldrar. När vi tar tid i gemenskap med andra människor så förmedlar vi kärlek till dem. (Se berättelsen om Maria o Marta i Lukasevangeliet kap 10) Våga ta tid med andra människor 2012! Bjud hem någon redan idag på en kopp te eller ta telefonen och hör av dig till någon som du tror skulle behöva det.

D. För att bygga kärleksfulla relationer så behöver vi…. förlåta varandra!
En av Jesu lärjungar; Petrus, kom en dag och frågade Jesus hur många gånger han borde förlåta sin broder.. Petrus tänkte: jag tar i lite extra… ”Upp till sju gånger!” Klämde han till med! Jesus svarade: ”Jag säger dig inte sju gånger utan sjuttio gånger sju” Det vill säga vi ska förlåta varandra oändligt många gånger! För att få uppleva sanna kärleksfulla relationer behöver vi förlåta varandra! Detta är inte alltid lätt. Ibland kan vi behöva gå emot vad alla känslor säger och fatta ett beslut om att förlåta någon som gjort något orätt mot oss.

Min fråga till dig för 2012 är följande:

Vill du satsa ditt liv på att bygga kärleksfulla relationer till Gud och till andra människor?

Tänk vilken Revolution av kärlek som är möjlig om vi bara börjar i det lilla vardagliga 
att bygga kärleksfulla relationer med andra människor och med Jesus!

                                                ”Vi älskar därför att han först har älskat oss.” 

Det finns inget så underbart som att komma hem. Igår arbetade jag en lång arbetsdag… jag åkte hemifrån strax efter 07.00 och kom hem 21.40. Redan när man ser sitt hus infinner sig en härlig känsla, när man då sedan öppnar dörren och en underbar famn väntar en så har man verkligen känslan av ”äntligen hemma”. Bort från krav och stress… en plats av ro. Jag sprang på en gång upp till min sovande lilla dotter och viskade i hennes öra ”mamma är hemma nu” och jag kunde ana ett leende på hennes läppar.

Det finns ett uttryck som lyder ”There´s no place like home…”. Och visst stämmer det för de allra flesta. Hemma ska du ha en känsla av tillhörighet, av trygghet och av lugn.

När vi för ett par veckor sedan kom hem från fem veckors resande var barnen överlyckliga. Man kunde riktigt se hur de njöt av att få vara hemma.  En stor glädje över något som för många av oss är självklart…. hemmet.

Bibeln beskriver att vi är skapade till att ha gemenskap med honom. Det är hos honom som vi kan uppleva känslan av tillhörighet. För det var så det var tänkt från allra första början.  I bibeln finns det en berättelse om en son som bestämde sig för att söka lyckan i världen och lämnade sin pappa och sitt hem. Mycket inträffade på vägen och denna son upptäckte att allt det som han egentligen värdesatte var borta. Han hade inte längre en plats som han kallade sitt hem, han saknade tillhörighet och kärlek. Efter mycket om och men så beslöt han sig för att söka återvända hem. Dock med rädslan av att han inte skulle vara välkommen, han hade ändå förkastat allt som han hade fått av sin far. Då han med försiktiga steg beger sig hemåt, upptäcker hans far hans ankomst och springer emot honom. En öppen famn, som välkomnar honom hem. Den glädjen som den sonen upplevde går nog inte att ta miste på.

En elev sa till mig en dag ”Jag upplever mig inte hemma någonstans”. Så kan det tyvärr vara och då är det smärtsamt. Men du och jag har alltid en möjlighet att få komma till Gud. Vi skapades för att leva tillsammans med Gud. Det är hos honom vi hör hemma. Och Han har alltid en öppen famn åt oss som säger ”Välkommen hem…”.