Min berättelse – Andreas

Min berättelse – Andreas

Min mamma och pappa introducerade Jesus för mig redan som liten. De läste ofta ur en bibel som var speciellt designad för barn för mig och mina syskon. Att tro på Jesus kändes väldigt naturligt för mig redan som liten. Jag hade även förmånen att få höra mer om Jesus när vi besökte kyrkan.

När jag blev 13 år gammal så upplevde jag tydligt hur jag stod inför ett vägval. Å ena sidan att göra som merparten av mina kompisar att inte alls bry sig om Gud eller att ta steget och börja leva helt för Jesus. Jag hade äldre syskon som gett sina liv till Jesus, när jag såg vad Jesus gjort i deras liv och i deras vänners liv så förstod jag att; Jesus är verklig och att följa honom måste vara det enda rätta! Jag upplevde det som att jag drogs till att söka Gud och att även jag få tag i en personlig relation med honom. Jag började läsa nya testamentet och en dag så böjde jag knä hemma i mitt sovrum och gav bjöd in Jesus in i mitt hjärta. Jag bad Jesus att rena mitt hjärta från all synd. Jag fattade beslutet att öppna mitt hjärta för Jesus. Mitt liv fick detta enda fokus: Att älska och följa Jesus.
På ett ungdomsläger i Karlskrona så lät jag mig döpas ute i havet. Nu stängde jag alla dörrar av att leva för något annat än Jesus.

dav

Under min uppväxt så kämpade jag mycket med en inre osäkerhet på vem jag är och på om jag duger som jag är. Det Gud visat mig är att han älskar mig just som jag är inte på grund av något jag gjort utan pga att jag är hans älskade barn. Denna kärlek har förvandlat mig inifrån och ut. Hans kärlek har blivit grundstenen för vem jag är idag.

Jag fick uppleva mer och mer hur Gud blev verklig för mig och att han hade en plan och ett uppdrag för mitt liv. När jag läste bibeln var det som att Gud talade direkt till mig. En påskafton när jag var 14 år gammal så ställde jag en konkret fråga till Gud; “Har du kallat mig att predika om dig”!? Samma kväll kom en gästande talare till min kyrka. Denne man hade gåvan att profetera, det vill säga att förmedla budskap från Gud. I den senare delen av mötet så pekade talaren ut mig och sa att Gud hade ett speciellt uppdrag för mig att just predika evangeliet för andra.

Att bli kristen för mig har inneburit att jag har fått en personlig relation med den levande Guden. Jesu kärlek har blivit verklig för mig och jag kan inte beskriva med ord hur tacksam jag är för det Jesus har gjort i mitt liv!

/Andreas

Älska varandra

Har du mött någon som brytt sig om dig den senaste tiden? Kanske någon som gett dig lite pengar när du varit helt pank eller någon som tagit tid för dig när du verkligen varit i behov av det?

När vi visar kärlek till andra genom enkla handlingar så kan vi kan förmedla kärleken från Gud till dem. Bibeln talar om att vi är Kristi kropp och att Jesus är huvudet. Med andra ord så kan en omtanke från dig, ett sms eller en gåva få bli en hälsning till någon direkt från Jesus. En enkel handling av kärlek för någon kan betyda mer än du anar. Pröva idag!

Bibeln säger att Gud är kärlek. När du förmedlar osjälvisk kärlek till andra människor så visar du vem Han verkligen är.

Det finns så många definitioner på vad kärlek är nuförtiden. Många utav dom präglas tyvärr av självcentrering och sexism. Jag fångas framförallt av bibelns beskrivning av sann kärlek:

”Kärleken är tålig och mild.
Kärleken avundas inte,
den skryter inte, den är inte uppblåst.
Den beter sig inte illa, den söker inte sitt,
den brusar inte upp, den tänker inte på det onda.
Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.” 1 Korinterbrevet kap 13

Och från 1 Johannesbrevet 4:10:

“Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder”.

Vet du om att just du är älskad av Gud? Inte som en idé eller som en teoretisk kunskap. Nej! Du är älskad på riktigt av en verklig Gud. Beviset för Guds kärlek till dig är Jesus Kristus. Han dog för dina synder. Jesus bar ditt straff på korset. Han dog i ditt ställe och erbjuder dig idag att få bli 100% försonad med Gud.

Jesus älskar Dig! Så låt oss också älska varandra.

”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannes 13:34

Mer om detta i kyrkan på söndag! 🙂

“Om någon törstar så kom till mig och drick!”

Det var omkring 2000 år sedan Jesus stod och ropade ut dessa ord mitt i Jerusalem. Det var säkert en stekhet dag. I Mellanöstern kan temperaturerna ofta nå ända upp till 50 grader. Kanske många funderade lite på att se vad Jesus hade för dryck att erbjuda!? Det vatten Jesus pratade om i Johannes kapitel 7 var inget vanligt vatten utan den helige Ande som han ville ge till var och en som tror på honom.

Du kanske har känt både fysisk och andlig törst denna sommar? Hursomhelst så är Jesus även känd för att vara klippan i öknen. När Mose slog på klippan så sprutade det friskt vatten för hela Israels folk att dricka. Denna klippan var en tydlig bild på Jesus som skulle bli vår klippa med vatten att ge till varje törstig.
Kärleken från Jesus är så stor för Söderköping! Han vill ge av sitt liv och av sin Ande till var och en som törstar.

“På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” Johannes 7:37-38

”Go tell it on the mountains..”

Nu är vi hemma igen.. i det hus vi hyr tillsammans med familjen Blad i Khon Kaen efter vår tio dagars trip till “storstaden” i norr; Chiang Mai. Vårt uppdrag var att vi skulle undervisa på den “mobila” lärjungaskolan apg29.

Har du varit med om att en persons berättelser ur verkliga livet berört dig på djupet?

I veckan mötte jag Saman, en man i 50 års åldern som arbetar idogt bland Kareenfolket som lever i bergsområdet i norra Thailand. Kareenfolket är i antal ca 1 miljon Thailand och i grannlandet Burma finns ca 5-6 miljoner.

Saman och Otto (missionär från Sverige) delade med sig hur de har haft glädjen att plantera nya församlingar i byar där det inte funnits några kristna tidigare. Under de senaste 20 åren har de fått se omkring 4000 komma till tro på Jesus som nu är del i en mängd nya kyrkor runt om i byar bland de s.k “Por-kareenerna”.img_4421

Att plantera nya kyrkor handlar om mission. Att missionera innebär enligt min förståelse att en troende för människor från punkten att de inte känner Gud till att de tar emot kärleken och förlåtelsen från Jesus och börjar vandra i gemenskap med Gud som sin Far.

Kareenerna är inte som svenskar i allmänhet, ateister (dvs tror inte på någon Gud) utan de är andetillbedjare. För kareenerna finns det inte både goda och onda andar utan det handlar om att hålla ett rätt förhållande till andarna som alla är onda. Skulle en person visa sig göra nåt felaktigt mot andarna som bringar olycka för byn i stort så kan denna person bli utstött. Detta inträffade för Samans föräldrar som tog emot Jesus vilket resulterade i att de fick lämna sin by.

Det finns ett bibelord som Saman delade med oss som fungerat som ett nyckelord då de arbetat med att nå människor:

”för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig.”
‭‭Apostlagärningarna‬ ‭26:18

Människors inre ögon öppnas och får syn på vem Jesus är. Detta uppdrag kan vi alla få ta del i! Det fanns en sak som Saman tryckte på starkt när det gällde att nå onådda med evangelium; Under och tecken. Han beskriver att 90% av alla som tar emot Jesus i sitt liv gör det efter att de har sett Gud göra ett mirakel. Dvs att man sett Gud göra ett övernaturligt ingripande såsom att värk eller sjukdom försvunnit vid förbön eller att någon blivit löst från problem med onda andar.

img_4481
Deltagare på apg29 skolan som under veckan upplevt Guds tilltal att gå till en grannby med evangeliet och plantera en församling.

Kan det vara så att även vanliga svenskar behöver få se och uppleva tecken och under för att kunna förstå att Jesus är på riktigt!?

Vid ett tillfälle så tillkallades Saman och hans medarbetare till en by som hade problem med ett dödlig sjukdom. Smittan hade spridit sig över byn och de såg inget hopp. Byns ledare visste att Samans Gud hade starkare krafter än deras egna andar så han tillkallades. Med fara för sitt eget liv reste Saman till byn och lade händerna och bad för dem. Senare fick han meddelandet att ingen mer hade dött i byn efter att han hade bett för dem. De såg detta som ett stort tecken på att Jesus hjälpt dem i deras nöd.

Det är verkligen spännande att följa Jesus!

Följ även med på Lifechurchs videoblogg.

Gå ”ALL IN” med Jesus Du med!

Är du en kristen lärjunge!?

Det finns olika begrepp som beskriver att man har en personlig upplevelse och tro på Jesus. Oftast säger man kanske att man är eller har blivit en kristen. Det jag gillar med benämningen kristen är att den beskriver att vi som tror och följer Jesus är så som Kristus var! En Kristen är inte längre en vanlig person i allmänhet utan Jesus Kristus har tagit plats i dennes hjärta och liv och man har börjat formas efter Jesu avbild. Ordet Kristen började de troende lärjungarna kallas i nytestamentliga församlingen som låg i Antiokia som ligger i de västra delarna av dagens Turkiet.

Det stora med att vara en kristen är att man har inlett en levande relation med Gud själv! Du kanske har hört om att man blir lik den man umgås med? Så är det också med din relation med Jesus! Du kommer märka att ju mer tid man tar med att vara tillsammans med honom så kommer du att bli mer och mer lik honom. I Galaterbrevet beskrivs dessa egenskaper som växer fram i gemenskapen med Herren som: Kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, trofasthet och självbehärskning. Vem kan säga att de inte behöver mer av dessa attribut i sitt liv!?

Jesus själv samlade 12 stycken som han kallade för lärjungar. Dessa 12 tränade han för att de en skulle flyga ut ur boet själva för att bli apostlar, dvs de utsända. Begreppet lärjunge innebar att man följde en mästare som normalt besatt en viss färdighet inom något område. Egentligen på samma sätt som man idag kan vara lärling inom exempelvis snickaryrket.

pkjk_att_folja_jesus_webbanner_081010-01

Det som är grunden i att vara en lärjunge är att man är en person som är under upplärning, dvs man är hungrig och nyfiken på att få mer kunskap och skicklighet inom det område man önskar lära sig. Att vara lärjunge till Jesus innebär grundläggande att ha en levande relation med Jesus, men det stannar inte där! Att följa Jesus som lärjunge innebär att man prövar på att göra det Jesus gjorde och att göra det man upplever att han manar en att göra. Livet som lärjunge till Jesus innebär att man ständigt lär sig nya saker tillsammans med Jesus och att man på samma gång får lära känna den person man vill följa; Jesus Kristus från Nasaret.

Hur ska jag göra för att bli en kristen lärjunge till Jesus!?

Bibeln talar om att frälsningen (räddningen) sker när du i ditt hjärta tror och tar emot och när du med din mun bekänner Jesus som Herre. Börja med att be från ditt hjärta att Jesus ska rena ditt hjärta från alla de fel (synder) du begått genom livet. 

Därefter talar bibeln om att du (så snart som möjligt) ska låta dig döpas! Dopet betyder att doppas helt ner under vatten. När du låter dig döpas så vill Gud befästa frälsningen i ditt liv. I dopet så begraver du ditt gamla liv och din gamla syndfulla kropp och du uppstår med Jesus till ett helt nytt liv. Dopet är en kraftfull handling där vi bekänner att Jesus dog för mig och att jag dör och uppstår med honom. Dopet är en troshandling som visar på att du verkligen tror att Jesus dog och uppstod för dig.

Egentligen så spelar begreppen inte så stor roll vad du kallar dig lärjunge, troende, kristen… Det viktigaste för varje levande människa är att få ett möte med den verklige Jesus och man ger honom HELA HJÄRTAT. Gå ”ALL IN” MED JESUS du med! 

Vi ses i Vintervadskyrkan på Gudstjänst på söndag kl 15!

Längtan efter Gud

”Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över din avkomlingar.” Jesaja 44:3

Har du varit riktigt törstig den senaste tiden? Har man inte druckit på länge och då speciellt en varm sommardag och kanske gjort en fysisk ansträngning så är det bara en sak man vill ha: VATTEN! Vi klarar oss ca 40 dagar utan mat men bara några få dagar utan vatten. Men vart går Du med din andliga törst? Vad försöker du släcka ditt hjärtas törsta med? Jag kommer tänka på sången: HOS JESUS… hos Jesus kan vi få allt det vi längtar efter! Kan det vara så enkelt? Ja det är min egen upplevelse efter att ha följt honom nu i 24 år.

Nyligen var ett gäng från Lifechurch iväg på vår årliga Vildmarkshajk! Att få komma bort från alla de ”vanliga” intrycken som ständigt slår emot oss på hemmaplan är gott och välbehövligt. Det var få saker som vi hade med på packlistan; En sovsäck, liggunderlag och en flaska vatten. Utan vatten att dricka klarar vi oss inget vidare.

På samma sätt så behöver vi komma till Jesus för att få tag på hans vatten!

”Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram”.  Johannes 7:38

Det vatten som Jesus talade om var den helige Ande. Vi har möjlighet att dagligen bli påfyllda av Guds liv på insidan. Att få en källa som pulserar på insidan där den helige Ande flödar upp med liv, kraft, glädje och frid! Till detta vatten kan du och jag få ställa vår hjärtas törst! Gud vill mäta den som längtar, söker och törstar efter Honom!

I Lukas 1:53 läser vi:”Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort.”

Ibland kan all vårt materiella välstånd tyvärr fungera lite som ett hinder i vägen för att verkligen hungra och längta efter Gud. Gud vill fylla den som är hungrig efter honom med sin närhet och kraft. Längtan efter Gud i ditt hjärta är den dyrbaraste av skatter du har. Låt inte oro, strävan efter materiella ting, rädslor, bitterhet eller något annat få stjäla denna skatt från ditt hjärta. Den är som en liten svag planta som behöver vattnas med Guds närhet och Guds ord.

Jesus älskar Dig! Han älskar Dig och har stora, goda tankar för just Dig! Missa inte att söka Hans ansikte och närvaro så att han kan fylla dig med sitt Levande vatten, den helige Ande denna sommar!

Ett hett tips till dig som önskar lyssna på mer undervisning är att klicka in på mötena som nyligen ägde rum på Nyhemsveckan utanför Jönköping. Du kommer bli inspirerad om du ger det chansen!  www3.nyhemsveckan.se/webbsandningar.html

Slutligen lite bilder från vår härliga vildmarkshajk!

Gud är min Pappa

Vi behöver alla en Pappa. Varje hjärta längtar efter att bli älskad av en god Far. Ingen kan säga; “Jag behöver ingen pappa, jag klarar mig bra själv”. Vi är alla skapade för att lära känna Gud som vår Far och dagligen vandra i Hans verkliga kärlek.

Förra inlägget här på Lifechurch bloggen handlade om min käre Far; Åke som efter en kämpig sjukdomstid fick lämna livet på jorden för himlen. Min pappa var en god Far på många sätt. Trots det så kunde aldrig han ersätta mitt hjärtas längtan efter att lära känna Gud, min himmelske Pappa!

Nyligen var jag och min kära hustru och såg filmen Creed på bio. I filmen kan man se hur den vilsne killen Adonis Johnson får lära känna sin bakgrund allt mer. Han säger vid ett tillfälle att han inte har en Pappa. Han får snart veta av en kvinna att hans pappa dog innan han föddes och att han var en tidigare världsmästaren i tungviktsboxning. Adonis liv fick en totalvändning. Den gamle mästaren Rocky Balboa tog sig an Adonis som hans tränare och trodde på honom just som riktig Pappa skulle göra med sin egen son.

Ett av huvudskälen varför Jesus kom ner till oss människor var för att uppenbara hur och vem Fadern är för oss människor! Jesus sa:

“Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader..” Joh 14:6-7

Filmen Creed

Vi kan genom Jesus lära känna Fadern! Wow! ”Genom honom (Jesus) har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.”Efesierbrevet‬ ‭2:18‬ ‭Vi har möjlighet att leva nära Fadern genom den helige Ande. Precis som ett giltigt passerkort tar dig igenom stängda dörrar på samma sätt har Jesus genom den helige Ande gjort det möjligt för oss att komma inför Fadern.

På grund av att Jesus gjort en väg för oss till Fadern så behöver vi inte längre vara vilsna i vilka vi är! Du är inte längre Ett faderlöst barn. Vi behöver rotas och grundas i denna nya identitet mer och mer.

Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: ”Abba (pappa)! Far!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.”  Romarbrevet‬ ‭8:14-16‬ ‭

När vi tar emot Jesus som Herre i vårt liv så blir vi barn till Gud. Du får en helt ny och livsförvandlande identitet! Du blir Son eller Dotter till Gud. Inte så illa eller hur!? Vill du läsa mer om hur Gud är som far rekommenderar jag att du läser berättelsen om den Förlorade sonen i Lukasevangeliet kapitel 15.

En viktig del av den nya identitet du får då du tar emot Jesus är att du blir Hans barn! Fundera på det! 

Pappa

Idag är det ett år sedan. Kvällen den 22 januari  2015 blev en kväll av stor sorg. Min älskade Pappa, Åke, lämnade jordelivet för att gå vidare till en bättre plats. Pappa skulle just fylla 75 år, men blodcancerns framfart gick inte att hejda. 

Pappa finns nu inte längre kvar. Han lämnade oss alltför för tidigt. Det är med stor saknad och med likastor tacksamhet för hans ljusa minne som jag, det fjärde barnet av Åke Holms fem barn, skriver några rader.

Det finns mycket att berätta om min käre Far. Han brukade ofta och livligt dela hur hans uppväxt i klackarp ett par mil utanför Jönköping såg ut. De hade en ardennerhäst på den tiden som fick fungera som traktor. Och i ladugården brukade han få med sig bullar av mamma Agnes som intogs tillsammans med den nymjölkade komjölken ofta tillsammans med hans barndomsvän Bengt Lutgård. Bengt fanns med på pappas begravning och vid minnesstunden så delade han med stor värme om deras vänskap som varat livet igenom. Inte underligt att pappa var så fäst vid Astrid Lindgrens ”Fattig bonddräng”, en sång han mer än ofta brukade plocka fram vid olika tillställningar helst ihop med sitt kära dragspel. 

Pappa skördar

Pappa som 8-åring är med och skördar hemma på gården utanför Lekeryd, Jönköping.

Dragspelet har varit en trogen följeslagare för pappa genom hans liv. Då han i sin ungdom fick ta emot Jesus som sin personlige vän och räddare så gav Pappa sig ut med sina vänner för att dela med sig om de goda nyheterna om Jesus! På begravningen så berättade hans vän Sven-Ove som också han spelade dragspel, hur pappa älskade att vittna om Jesus och att hans favoritbibelord var Romarbrevet 1:16:

Jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror!”

Tron på Jesus var grundstommen i pappas liv. Det gav inriktning och värderingar som blev en grund för hela vår familj. En sång som var en av pappas favoriter var ”Jesus har makt” av Pelle Karlsson. 

Pappas starka tro på Jesu makt hade han ända in i det allra sista. Dagen innan han flyttade hem så ville han att vi skulle be om ett mirakel så att han kunde komma upp ur sängen för att kunna gå ordentligt igen! Hans tro på Gud fanns med varje dag, varje måltid tackade han Gud för gåvorna. 

Min pappa var en en visionär. Han drömde ofta om olika projekt och idéer som kom till honom. Många förverkligade han. Exempelvis sommarstugan på Öland. Han kapade träden uppe hos sin bror Vilhelm och sågade till dem på hans såg för att frakta ner dem 26 mil till Köpingsvik och där snickra ihop dem till ett sommarhus där vi som barn har njutit många härliga sommarveckor.

Pappa bygger

Pappa bygger på huset i Söderköping.

På begravningen berättade Max zwörner, hans arbetskamrat, om sin bild av pappa: “Han var ett kraftpaket där han gick fram i social kontorets korridorer.” Lennart Erlandsson som känt pappa sen 18 års åldern beskrev pappa som “Helhjärtad”.

Jag kan konstatera att jag haft en fantastisk pappa. Pappa trots mänskliga brister gav mig en bild av hur vår himmelske Pappa är; Stark, trygg, trofast och full av goda tankar för sina barn. 

Dagen innan pappa gick bort var vi hos honom på sjukhuset. Att se mammas och pappa kramas och förklara sin kärlek till varandra var för mig en stark upplevelse. Vad vore pappa egentligen utan sin kära hustru, mamma, vid sin sida!? Läkaren sa under pappas sista vecka: ”Vi har inte haft en sån kämpe som Åke.”

Pappa var säker på att han tillhörde Herren Jesus och att han skulle få komma till Honom efter detta liv. Vetskapen om att jag ska möta Pappa igen ger tröst när saknaden blir stor. På pappas grav så står orden från Johannes 11:25 

Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör”. Vilket löfte, vilken trygghet. Pappas sista ord till min äldsta storebror Morgan var: ”Herren är med dig i allt.”

Tack Pappa för allt du gav till oss. Saknar dig, älskar dig.

/Din yngste son

Turbulenza por favor

Så lät det i luften på väg mot Quito. Efter att en av piloterna sjukskrivit sig inför flighten mellan Amsterdam och Sydamerika vilket ledde till över en timmes väntan i flygplanet så kom nu nästa hinder på vägen. Det var åska med storm på flygplatsen i Quito så efter att ha cirkulerat några varv över staden så kom beslutet att vi skulle landa i Guyayaqil, ca 30 minuters extra resa söderut. Till slut kom vi åter till Quitos flygplats efter ytterligare några timmars extra väntan i flyget. Nu var vi möra! Judith, vår lilla goa ettåring hade inte suttit still riktigt hela resan. Men vi var framme!
Vi missade dock vårt anslutningsflyg till kuststaden Manta så det blev övernattning i Quito som flygbolaget ordnade med.

IMG 4349
 
En pastor vi talade med berättade om hur situationen ser ut i Ecuador gällande religon och tro. Hela 95% av befolkningen är katoliker. Många betalar regelbundet pengar för att få förlåtelse för sina synder. Man betalar även pengar för synder som döda släktingar behöver förlåtelse för! I staden Montekristi går man på knä uppför gatan till en mariastaty för att man tror att man får syndernas förlåtelse när man kysser Mariastatyn. Denna grupp längtar man efter att få nå med de goda nyheterna om Jesus som dog och uppstod för våra synder, en gång för alla. Jesus betalde ett mycket högt pris för alla våra synder på korset. Visst vore det högst märkligt att vi skulle behöva lägga till ”lite extra” till Maria för att få syndernas förlåtelse!? Jesus räcker.
 
IMG 0742
Mariastaty i huvudstaden Quito. 95% av landets invånare är katoliker.
 
Vid flygplatsen dagen efter möttes vi upp av Simon och Ellen som är skolledare för denna Apg29 skolan tillsammans med ett par från Ecuador.  Färden fortsatte till skolans bas i Montecristi. 
 
Målet med resan till Ecuador var att undervisa om Mission på den mobila lärjungaskolan Apg29 som Equmeniakyrkan driver. Apg29 skolan bygger på ett spännande koncept där man sammanför olika kulturer och språk. Man strävar efter att hälften av eleverna ska vara från det lokala landet och hälften från Sverige. I klassen så var det utöver de ca 15 svenskarna ett femtontal personer från Ecuador, Mexiko, Nicaragua samt Peru. All undervisning tolkades till spanska. I lovsångshäftet så var alla sånger på både svenska och spanska. Inspirerande i dessa tider då nationalismen gror lavinartat på varje kontinent. 
 
IMG 4360
 
Judith hittade en vän på apg29 skolan.
 
På plats något försenade så körde vi igång med undervisningen om vårt ämne; MISSION. Linnea inledde med att tala om vikten av att lämna vår COMFORT ZONE, som vi så lätt fastnar i. Vi kan hitta vår trygghet i många olika saker men att Gud uppmanar oss att ta ett steg ut ur vår kända, trygga värld så att vi kan tjäna honom i mission.  Linnea delade med sig från Bibeln samt ur händelser ifrån livet i Vad Gud gör när vi väl vågar ett steg ut ur vår kända trygga värld. 
Jag fortsatte med att tala om hur mission handlar om att; Gå.
Jesus gick ut från himlens härlighet ner till vår värld. På samma sätt kallar Han oss att gå till den här världen med evangeliet om Jesus. Mission handlar alltid om Gå!
 
IMG 0780-2
 
Katolsk kyrka i Monticristi där en Mariastaty finns som vallfärdas till av tusentals. 
 
Ena dagen så handlade undervisningen om ”Mission i vår närhet till jordens yttersta gräns!”. Allt började med ett pass på skolan som bla annat berörde att evangeliet och Jesus inte har förändrats utan har samma kraft idag som när Jesus och de första kristna vandrade på jorden. Efter detta begav vi oss ner mot Montecristis centrum för att praktisera Guds rike. Vi sände ut eleverna två och två för att be för människors behov samt dela med sig av tron på Jesus. Något senare så kom hela gänget tillbaka och sprudlade av glädje. Två vittnade om att de bett för personer som blivit helade rakt upp och ner på gatan! Jesus är densamme! Enda skillnaden är att han numera verkar genom den som tror. En svensk tjej delade glatt hur de fått be för en kvinna och delat med sig av ett profetiskt ord som rörde en kvinna till tårar. Det händer alltid något när vi går ut med budskapet om Jesus! John Wimber uttryckte det: ”YOU GO AND HE WILL SHOW”. Så sant.

IMG 0787
 
Gatuevangelisation i Staden Montecristi. 
 
Varje kväll var det gemensam andakt. En kväll hade Jonathan en kill från Lerbo hand om den. Hans ämne denna kväll var att vi skulle be för varandra och lyssna in Guds röst. I smågrupperna så bads det och många fick budskap som var rakt in i deras situation, mycket uppmuntrande!
 
På den sista lektionen så utmanade jag eleverna till att våga göra saker de aldrig gjort förut på sin praktik! Vi läste från Heb 8:35 att vi inte ska kasta bort vår frimodighet för den ska ge stor lön. Vi gjorde ett praktiskt exempel på att verkligen lita på Herren när man tar ett steg ut i tro. Exemplet gick ut på att en ung kille fick ställa sig på en stol och att fyra grabbar fick stå nedanför för att ta emot honom. Killen som hoppade upp på stolen hette John Ereda. Jag bad John blunda och att helt lita på Jesus. John blev väldigt rädd inför detta steg ut intro. Han tvekade något men sen så föll han bakåt ner i sina kompisars armar. Just likt Jesus tog hand om Petrus när han gick på vattnet. Alla applåderade. Berättelsen slutar inte här. Vid lunchen så kom John fram och frågade mig om vi kunde prata en liten stund. Han berättade att under tiden han hade blundat stående uppe på stolen så hade han fått en syn i sitt inre. I synen så såg han först moln och därefter hur en man i en vit klädnad steg fram och räckte ut sina händer. Han sken och lyste av ljus men han kunde inte se hans ansikte. Jag övertygad om att det var Jesus som visade sig för honom. Honom som jag hade bett honom lita på till 100% då han föll bakåt från stolen. 
 
IMG 0813
Några av de eleverna på apg29 skolan tillsammans med Andreas, bla John till höger som fick se en syn av Jesus.
 
På vägen hemåt insjuknade Linnea dessvärre i en magsjukdom med skyhög feber och värk m.m. Sitter och skriver på 10 000 meters höjd i 850 km/h och tänker vilka tappra hjältar som sover bredvid mig. Den ena får nog tyvärr hoppa vid hållplats Vrinnevisjukhuset.
 
Apostlagärningarna har 28 spännande kapitel vi kan läsa och studera. Kapitel 29 är det upp till dig och mig att fortsätta skriva på!
Guds välsignelse till Dig.
/Andreas Holm, Pionjärpastor Lifechurch.

Ett spännande samtal

I veckan mötte jag en man som var otroligt bekymrad hur det stod till med människorna i vår stad. Framförallt hur unga människor har det. Han framhöll också att många verkar må allt sämre på insidan trots att vi har det gott ställt rent materiellt sett. Vi samtalade vidare om vad Jesus kan få betyda för en människas liv. Han räknade upp två personer som han mött i staden som hade blivit ”frälsta” och där deras möte med Jesus hade lett till en verklig förändring i deras liv. 

Denna typen av möten med människor älskar jag. Då tiden plötsligt stannar av och jag får dela med av det dyrbaraste som jag äger; tron och kärleken till min fantastiske Jesus.

Samtalet fortsatte och jag fick berätta om hur det gick till när Gud sände mig och hustrun hit till Söderköping. Hur Gud talade till oss för åtta år sedan då vi ätit glass vid kanalen och tagit oss upp för berget för att beundra utsikten. Hur Gud talade till Linnea och mig samtidigt på var sitt håll om att flytta hit och berätta för människor om Jesus och plantera en ny församling. 

Något år senare så började detta tilltal brinna på nytt inom oss och vi bad att Gud skulle ge oss ett konkret svar angående kallelsen till Söderköping. Vi bad att Gud skulle tala profetiskt (övernaturligt) genom någon person innan veckan var slut. Vi hade inte berättat för en kotte om dessa märkliga tankar kring Söderköping, en plats som jag bara hade besökt en enda gång. Söndagen den sista dagen på veckan kom och då kom en man fram till oss och sa följande: ”Jag upplever att Gud säger följande, att ni ska flytta till en liten stad för att plantera en församling…”

Gud verkar bry sig små städer också! 

Jag bjöd in den mycket trevlige mannen som jag mötte häromdagen till att hänga på en Alphakurs i höst. En grundkurs i kristen tro som kyrkor över hela världen anordnar.

Jesus är intresserad av att ”frälsa” människor idag! 

I Johannesevangeliet‬ ‭3:16-17 så står det följande:

”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.”

Ordet frälsa betyder rädda och innebär framförallt tre saker: 

1. Att Jesus vill befria och förlåta dig för alla dina felsteg och synder som du gjort så du blir fri på insidan och får en personlig relation med Jesus och evigt liv.

2. Att Jesus vill hela dig från din sjukdom vad det än är.

3. Att Jesus vill välsigna och hjälpa dig praktiskt och ekonomiskt.

Ibland kallas livbojar som denna för en frälsarkrans! Guds livboj till vår värld och till dig är Jesus!

Önskar dig en trevlig helg! 

Andreas, pionjärpastor Lifechurch.