Har du mött någon som brytt sig om dig den senaste tiden? Kanske någon som gett dig lite pengar när du varit helt pank eller någon som tagit tid för dig när du verkligen varit i behov av det?

När vi visar kärlek till andra genom enkla handlingar så kan vi kan förmedla kärleken från Gud till dem. Bibeln talar om att vi är Kristi kropp och att Jesus är huvudet. Med andra ord så kan en omtanke från dig, ett sms eller en gåva få bli en hälsning till någon direkt från Jesus. En enkel handling av kärlek för någon kan betyda mer än du anar. Pröva idag!

Bibeln säger att Gud är kärlek. När du förmedlar osjälvisk kärlek till andra människor så visar du vem Han verkligen är.

Det finns så många definitioner på vad kärlek är nuförtiden. Många utav dom präglas tyvärr av självcentrering och sexism. Jag fångas framförallt av bibelns beskrivning av sann kärlek:

”Kärleken är tålig och mild.
Kärleken avundas inte,
den skryter inte, den är inte uppblåst.
Den beter sig inte illa, den söker inte sitt,
den brusar inte upp, den tänker inte på det onda.
Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.” 1 Korinterbrevet kap 13

Och från 1 Johannesbrevet 4:10:

“Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder”.

Vet du om att just du är älskad av Gud? Inte som en idé eller som en teoretisk kunskap. Nej! Du är älskad på riktigt av en verklig Gud. Beviset för Guds kärlek till dig är Jesus Kristus. Han dog för dina synder. Jesus bar ditt straff på korset. Han dog i ditt ställe och erbjuder dig idag att få bli 100% försonad med Gud.

Jesus älskar Dig! Så låt oss också älska varandra.

”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannes 13:34

Mer om detta i kyrkan på söndag! 🙂