Min berättelse – Andreas

Min mamma och pappa introducerade Jesus för mig redan som liten. De läste ofta ur en bibel som var speciellt designad för barn för mig och mina syskon. Att tro på Jesus kändes väldigt naturligt för mig redan som liten. Jag hade även förmånen att få höra mer om Jesus när vi besökte kyrkan.

När jag blev 13 år gammal så upplevde jag tydligt hur jag stod inför ett vägval. Å ena sidan att göra som merparten av mina kompisar att inte alls bry sig om Gud eller att ta steget och börja leva helt för Jesus. Jag hade äldre syskon som gett sina liv till Jesus, när jag såg vad Jesus gjort i deras liv och i deras vänners liv så förstod jag att; Jesus är verklig och att följa honom måste vara det enda rätta! Jag upplevde det som att jag drogs till att söka Gud och att även jag få tag i en personlig relation med honom. Jag började läsa nya testamentet och en dag så böjde jag knä hemma i mitt sovrum och gav bjöd in Jesus in i mitt hjärta. Jag bad Jesus att rena mitt hjärta från all synd. Jag fattade beslutet att öppna mitt hjärta för Jesus. Mitt liv fick detta enda fokus: Att älska och följa Jesus.
På ett ungdomsläger i Karlskrona så lät jag mig döpas ute i havet. Nu stängde jag alla dörrar av att leva för något annat än Jesus.

dav

Under min uppväxt så kämpade jag mycket med en inre osäkerhet på vem jag är och på om jag duger som jag är. Det Gud visat mig är att han älskar mig just som jag är inte på grund av något jag gjort utan pga att jag är hans älskade barn. Denna kärlek har förvandlat mig inifrån och ut. Hans kärlek har blivit grundstenen för vem jag är idag.

Jag fick uppleva mer och mer hur Gud blev verklig för mig och att han hade en plan och ett uppdrag för mitt liv. När jag läste bibeln var det som att Gud talade direkt till mig. En påskafton när jag var 14 år gammal så ställde jag en konkret fråga till Gud; “Har du kallat mig att predika om dig”!? Samma kväll kom en gästande talare till min kyrka. Denne man hade gåvan att profetera, det vill säga att förmedla budskap från Gud. I den senare delen av mötet så pekade talaren ut mig och sa att Gud hade ett speciellt uppdrag för mig att just predika evangeliet för andra.

Att bli kristen för mig har inneburit att jag har fått en personlig relation med den levande Guden. Jesu kärlek har blivit verklig för mig och jag kan inte beskriva med ord hur tacksam jag är för det Jesus har gjort i mitt liv!

/Andreas